GymPartners Köpvillkor & Frakt

Köpvillkor läs här 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Personuppgifter/GDPR-reglerna enligt GymPartners Köpvillkor & Frakt

Vid godkännande av våra cookies så godkänner du att vi använder oss av Google Analytics för att analysera användardata.

Vid beställning hos Gympartner så godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja din order och eventuell efterföljande garanti, service, eller komplettering.

Gympartner sparar: namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt vad du beställt.

Vid betalning så hanteras personnummer, org-nr, eller kortuppgifter via Svea Ekonomi. För deras villkor besök: https://www.svea.com

Gympartner Sweden kan vid köp använda din mailadress för framtida mailutskick om orderns sändningsstatus alt. nyhetsbrev. För att avsäga dig nyhetsbrev så kan du maila oss på [email protected] eller avregistrera dig på skickat nyhetsbrev.

Gympartner Sweden delar dina leveransuppgifter med fraktbolaget som levererar din beställning. Vi kan även dela din mailadress med tredje part för exempelvis uppföljning, så som Reco.

När du som kund mailar oss så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken sparas för att förenkla framtida service.

Inga uppgifter säljs vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land. Hanteringen av dina uppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Ansvarig är Gympartner Sverige AB. Vi sparar dina orderuppgifter så länge de bedöms vara relevanta. Därefter raderas de.

Du kan begära vilka uppgifter vi har registrerade på dig. För att se dessa uppgifter så kan du kontakta oss på [email protected]

Produkter GymPartners Köpvillkor & Frakt

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges exklusive moms. För att se totala fraktpriset gå till kassan.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, konsumentverket.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu) lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Gympartner Sverige ABs (Gympartner.nu) sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Vi följer PUL.

Banköverföring

Vid beställning erhålles en faktura som underlag för inbetalning.

SveaWebPay Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp.

Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08-51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68%.

Fraktpriser enligt Köpvillkor & Frakt

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Vi skickar normalt sett alla våra försändelser via Delego.

Leverans

Alla beställningar från Gympartner.nu levereras från leverantörs lager snarast efter lagd beställning. Normal leveranstid är 5-10 arbetsdagar.

Om leverans ej sker inom angiven normaltid så skall kund informeras om detta.

Vissa varor skickas via separata lager, detta står i så fall i produktbeskrivningen eller meddelas på annat sätt – och leveranstiden är där ofta något längre.

Avbeställning

I de fall kunden inte kan avhjälpa försening inom skälig tid har kunden rätt att häva köp inom skälig tid (10-dagar) i enlighet med Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu) köpvillkor.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från säljföretaget antigen per e-post eller fax. 

Äganderättsförbehåll 

Alla varor förblir Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor

Om en vara är skadad eller har fel så ersätts denna alltid av Gympartner Sweden Sverige AB, alternativt betalas delsumman ut snarast åter till kund.

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Gympartner Sverige AB (Gympartner.nu) via mail till [email protected] och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) skall kunden först ha erhållit ett RN.

Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas.

Defekta produkter som returernas till Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) bör behandlas som om de vore felfria.

Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

Hos Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Kontakta oss på telefonnummer 031 306 36 51 eller maila oss på [email protected] om du önskar reklamera ditt köp eller vara.

Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag.

Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamation

Gympartner.nu står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen.

Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta.

Bedömmer Gympartner Sweden att varan använts för mer än funktionsprov kan en värdeminskning komma att tillämpas vid en retur.

Varan får alltså ej vara använd förutom detta undantag och tillbehör skall vara förpackad så att varan går att sälja vidare som ny.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Gympartner.nu, förslagsvis via e-post på [email protected] för erhållande av ett RN.

Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Gympartner.nu för att erhålla ett RN och returadress.

Kontakta oss på telefonnummer 076 39 33 057 eller maila oss på [email protected] om du ångrar ditt köp.

Se även gärna Konsumentverkets blankett för ångerrätt.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Gympartner.nu återbetala ordersumman eller makulera fakturan snarast, inom 14 dagar, efter datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå.

Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum.

Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelser av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Gympartner Sweden Sverige AB (Gympartner.nu) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Snabbversionen av köpvillkoren 

Inkl / exkl moms?

Priserna på hemsidan kan visas både inkl moms och exkl moms beroende på önskad inställning (styrs via inställning från kund). Se produktsidor för enskilda produkter eller kundvagnen för totalsumman och moms.

Tex. Månadens populäraste varor

Löpband LCX 425T CYBEX

Crosstrainer Indoor Walking2

Bodypump-set

Sveriges Populäraste Spinningcykel Supreme Body Bike

Concept Rodd modell DPM5 Svart

Crosstrainer 95T Black LifeFitness

Hantlar Vinyl 2x5kg

Personuppgifter

Gympartner.nu sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part 

Under 18 år?

Beställare under 18 år måste ha och sända målsmans tillståndföre köpet genomförs 

Ångerrätt / Öppet köp

Självklart får du ångra ditt köp inom 14 dagar förutsatt att produkten är i orört skick och förpackningen likaså.

Kontakta kundtjänst för att anmäla att du vill sända tillbaka din order. Du måste dock själv stå för returfrakten men Gympartner Sweden kan hjälpa till med returfraktsedel. 

Skadat gods?

Om du har fått en leverans där en produkt skadats under transport eller har någon annan skada så kontakta oss omedelbart så byter vi ut produkten.

Även om GymPartner säljer främst Gymutrustning eller kompletta Gym så är du välkommen att prova och se våra produkter i vår utställning på Nämndemansgatan 17 i Mölndal.

MaXimus The GymPartner

Hey, I’m a Small Business Owner, Personal Trainer, and Designer in Gothenburg, Sweden. I am a fan of gym, business, and design. More content coming soon! :)

In the meantime you can find me here or on about.me

MaXimus The GrandMaster Blogg på Substack