Axelmuskelns främre del aktiveras mest av Axelpress Icarian Precor

Axelpress-Shoulderpress Roc-it Hoist 

 • M. deltoideus pars anterior urspringer från nyckelbenets yttre yta (claviculaes laterala tredjedel).
 • Dess huvudfunktioner är att föra armen framåt (flexion), föra armen in mot kroppen i horisontalplanet (horisontaladduction).
 • Rotera armen in mot kroppen (medialrotation) i axelleden (art. Humeri).

Den mellersta delen aktiveras av Axelpress-Shoulderpress Roc-it Hoist 

 • M. deltoideus pars medialis urspringer från ett utskott på skulderbladets utsida (acromion) och har egentligen bara en funktion – rörelse ut från kroppen (abduktion) i axelleden (art. Humeri).
 • Den mellersta delen har tillsammans med rotatorcuffen huvudansvaret för att ledhuvudet på överarmsbenet (caput humeri) inte glider nedåt (kaudalt) ifrån ledpannan på skulderbladet (cavitis glenoidalis).
 • Man kan säga att musklerna hindrar axeln från att hoppa ur led, genom att verka som aktiva ligament.

Axelmuskelns bakre del

 • M. deltoideus pars dorsalis urspringer från den benkant som löper horisontellt på baksidan av skulderbladet (spina scapulae).
 • Bakre delens funktioner är att föra armen bakåt (extention), föra armen bort från kroppen i horisontalplanet (horisontalabduktion)
 • Rotera armen ut från kroppen (lateralrotation) i axelleden (art. Humeri)
 • Muskelns tre delar konvergerar mot den skrovliga ytan på överarmsbenets övre yttre sida (tuberositas deltoidea) där muskeln fäster med hjälp av en trekantig, kraftig sena.
 • Axelpress med en linjär rörelsebana.
 • Variabelt grepp och justerbar sits.

Finansiering av Axelpress

GymPartner har valt att arbeta tillsammans med Release Finans för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang.

Leasing

 • Leasing av Axelpress-Shoulderpress Roc-it Hoist är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden.
 • Vi äger objektet och kunden nyttjar det.

Hyra

 • Hyra av Axelpress-Shoulderpress Roc-it Hoist används när företaget är ute efter nyttjandet/funktionen, inte ägandet.


Populärast just nu: