Gymkonkurser eller Rekonstruktioner?

Gymkonkurser eller Rekonstruktioner? Många riskerar konkurs, vilket kan vara den enda utvägen. Men en rekonstruktion kan innebära en 2:a chans

Så här i corona-tider tvingas många gymföretagare hantera helt oväntade kriser såsom att bestämma sig i tid för antigen Gymkonkurser eller Rekonstruktioner ?.

Många riskerar konkurs, vilket kan vara den enda utvägen. Men i vissa fall kan rekonstruktion innebära en andra chans. Här är skillnaderna mellan konkurs och rekonstruktion.

Gymkonkurser eller Rekonstruktioner ?

– Om ett gymföretag har en bärande affärsidé och betalande kunder, men tillfälligt drabbas av coronakrisen, rekommenderar vi att försöka med rekonstruktion innan man försätter bolaget i konkurs, säger han.

Skillnaden mellan konkurs och rekonstruktion är att företag som försätts i konkurs försvinner för gott. Om en rekonstruktion lyckas kommer företaget att leva vidare.

– Men det finns också en chans att återuppliva företaget efter en konkurs. Det är om ägaren eller någon annan intressent köper ut inkråmet av konkursförvaltaren och börjar om.

Men självklart är det alltid bättre att undvika konkurs, enligt GymPartner.

Detta är konkurs

När ett företag inte kan betala sina räkningar – skatter och sociala avgifter samt leverantörsfakturor och löner – kan det begäras i konkurs. Det är antingen företagaren själv, en anställd, banken eller någon leverantör som inte fått betalt som gör det hos tingsrätten.

Om tingsrätten fattar beslut om konkurs utses en konkursförvaltare som reder ut vilka tillgångar och skulder som finns. Sedan finns en prioriteringsordning för vem som ska få betalt först. Alla tillgångar används för att betala skulder, så långt pengarna räcker.

Under tiden som konkursen pågår och under de anställdas uppsägningstid träder den statliga lönegarantin in för samtliga arbetstagare, även visstidsanställda och vikarier, och den gäller i max åtta månader.

Men den har ett tak – den högsta ersättningen är 189 200 kr per anställd. Det är Länsstyrelsen som sköter utbetalningarna av lönegarantin.

Detta är rekonstruktion

Om företaget fortfarande har betalande kunder och svårigheterna beror på en tillfällig likviditetskris – exempelvis för att en eller flera storkunder inte betalar i tid

– kan en konkurs undvikas genom en så kallad rekonstruktion. Regelverket är hårt, och man behöver en rekonstruktör. Hen gör en bedömning av läget, sedan skickar bolaget en ansökan till tingsrätten.

Beviljas rekonstruktionen innebär det att företagaren inte behöver betala några skulder som härrör från före tingsrättens beslut. Ingångna avtal med kunder och leverantörer gäller, men alla fakturor som kommer in efter rekonstruktionsbeslutet måste betalas kontant (alltså inte med kredit) och bolaget får inte dra på sig några nya skulder.

Alla bolagets konton fryses och inkommande betalningar styrs om till ett klientmedelskonto hos rekonstruktören. Tingsrätten beviljar en rekonstruktionstid på tre månader i taget, upp till ett år.

Inom en vecka ska rekonstruktören meddela samtliga fordringsägare om att en rekonstruktion är på gång, och efter tre veckor kallar tingsrätten till ett borgenärsmöte.

Borgenär är detsamma som fordringsägare, alltså någon som har en fordran på företaget. På mötet får fordringsägarna möjlighet att yttra sig och rätten fattar därefter beslut om rekonstruktionen ska fortsätta.

Senare sker en ackordsförhandling med förslag på hur stor del av fordringsägarnas fodringar som bolaget kan betala. Genom omröstning bestämmer fordringsägarna om de går med på uppgörelsen.

En rekonstruktion kräver alltså att det finns nog med pengar att driva företaget vidare under den här tiden. Finns inte det, blir det konkurs.

Liksom vid en konkurs gäller lönegarantin för de anställda.

Kontrollbalansräkning

I båda fallen är det viktigt att företagaren har koll på ekonomin och upprättar en kontrollbalansräkning så snart halva aktiekapitalet är förbrukat. Kontrollbalansräkningen ska sparas för att kunna visas upp senare vid en eventuell konkurs.

Räkna ut skillnaden mellan tillgångar och skulder för att se om differensen når upp till häften av aktiekapitalet. Finns en revisor, ska hen granska kontrollbalansräkningen.

Därefter har man åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet.

Gymkonkurser eller Rekonstruktioner ?

Om problemen fortsätter, är det viktigt att senast på förfallodagen för skatteinbetalningen ha begärt företaget i konkurs eller en rekonstruktion. Annars riskerar företagaren och alla styrelseledamöter att få betala förfallna skatter privat, från redan skattade pengar.

Detta kallas företrädaransvar. Normalt är de här reglerna mycket stränga, men så här i coronatider har Skatteverket lättat något på dem. Verket har bestämt att inte utnyttja företrädaransvaret för företag som under coronakrisen fått ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna beviljat.

Men för den som inte har valt det dyra anståndsalternativet gäller det ”hårda” företrädaransvaret.

Vill du som gymägare hjälp med affärsupplägg, hyresförhandlingar, rekonstruktion och lösen av dyra leasingavtal så är du välkommen att mejla mig Martin MaXimus [email protected] 

Finansiering av Gymkonkurser eller Rekonstruktioner ?

GymPartner Sweden har valt att arbeta tillsammans med Release Finans för att ge våra kunder möjlighet till snabba kreditbesked, enkla rutiner och personligt engagemang. Release Finans erbjuder ett genomarbetat koncept för leasing, hyra och konsumentkrediter med stor rörlighet.

Leasing

Leasing av Gymkonkurser eller Rekonstruktioner är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet och kunden nyttjar det. Efter leasingtidens slut löses oftast avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5-10 % av finansierat belopp. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Hyra

Hyra av Gymkonkurser eller Rekonstruktioner används när företaget är ute efter nyttjandet/funktionen, inte ägandet. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående hyrestid.

Läs om GymPartner’s benmaskiner

Unikt tillfälle för Gympartner Sweden att kunna sälja och leverera så här är gammal gymutrustning i detta fina skick. Utrustningen ser knapps använd ut.