Sälj Gymmet Före "Konkursen"

Sälj Gymmet Före Konkursen till mig under ordnade former där vi tillsammans reder ut er ekonomiska & juridiska situation. Vi är inköpare av gymkonkurser mm.

Sälj Gymmet Före Konkursen till mig under ordnade former där vi tillsammans reder ut er ekonomiska och juridiska situation.

Som Sveriges största inköpare av konkursbon och obeståndsgym, så vet jag en hel del om hur man löser jobbiga hyresförhållanden och om det finns möjlighet att rädda verksamheten och vända den ekonomiska utvecklingen så finns kapital, erfarenhet, kunskap och all hjälp att finna inom GymPartner Gruppens alla bolag och GymKonsulter.

Sälj Gymmet Före Konkursen eller värdera i tid

Gymmet Före Konkursen

Har du någon gång ställt dig frågan "hur mycket är mitt gym värt"? Att inom en snar framtid sälja sitt företag är en önskan som många småföretagare har.

Efter flera års slit i både med- och motgång kanske du känner att nu är det dags att avyttra verksamheten? Hur skall du då agera för att få denna process i rullning, att sälja ett gym är definitivt inte okomplicerat utan där är många aspekter att beakta.

Alla gym och gymägare är olika och det finns ingen standardlösning för varför och hur du ska sälja ditt företag. Första steget är självklart att du noggrant tänker genom din situation och vad du vill uppnå med din företagsförsäljning.

Dina motiv att sälja kan variera stort. Kanske känner du rent personligen att din energi och passion för branschen börjar minska då konkurrenssituationen blir allt hårdare.

Du ser i din framtidsprognos att det behövs större investeringar i gymmet för fortsatt framgång och detta kapital saknas. Före Konkursen Sälj Gymmet

Sälj Gymmet istället för konkurs till en delägare

Det kan även vara att du byggt upp en väldigt framgångsrik gymverksamhet och nu vill realisera dina tillgångars värdestegring. De ekonomiska resurser som en försäljning genererar vill du placera i nya investeringar i en helt annan bransch.

Försäljningen kan även vara en lösning på konflikter i ägarkretsen. Oavsett motiv behöver någon form av värdering plockas fram. Som ägare är man oftast "stolt över sitt livsverk" och i många fall handlar det om att ägaren har byggd upp ett gym i nära samverkan med medarbetare, kunder och instruktörer.

Ibland uppstår därför ett läge där ägaren sätter köpeskillingens storlek av mindre betydelse eftersom han/hon primärt är intresserade av att de anställdas och kunders framtida trygghet och delaktighet säkras.

Före Konkursen Sälj Gymmet

Sälj Gymmet till Nordic Wellness efter GymDigitals uppgradering

När du väl har beslutat om att sälja ditt gym är det inte ditt skäl till försäljning som avgör värdet på ditt företag.

Viktigt att poängtera att försäljning av ditt livsverk kräver en tidig förståelse och samsyn mellan köpare och säljare.

Du som säljare har din plan för hur allt ska gå till samtidigt som köparen med största sannolikhet har en uttalad strategi för den framtida verksamheten.

Köparen har sin process klar för den praktiska överlämningen tillsammans med de ekonomiska villkoren - här kan många situationer snabbt bli komplicerade.

Att sälja ditt gym blir därför ofta en lång och mödosam process med många dimensioner – ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga.

Statistiken säger att i snitt tar det 9 - 12 månader att sälja ett företag.

Om GrandMaster Fitness Gymutrustning

Varför investera i GrandMaster Gymutrustning? Över 40 års styrketräning har gett resultat

Det finns ett uttryck som heter ”lyfta skrot”. Dessvärre ligger det ofta väldigt nära sanningen. En träningsmaskin som inte är personanpassad ger en ojämn och felaktig muskelbelastning.

Det i sin tur gör att träningen blir ineffektiv.

GymPartner Träningsutrustning Mölndal

GymPartner framgång bygger på mångårig erfarenhet i gymbranschen som gör att du tryggt kan investera i den träningsutrustning som vi rekommenderar.