Coopers test - Monark Motionscykel

Coopertestet utvecklades av Kenneth Cooper och har tack vare sitt enkla utförande blivit ett populärt test att utföra inom såväl skola som idrott. Coopertestet har visat sig ha en hög korrelation med maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max).

Hur utförs Coopers test

  • Efter en uppvärmning i valfritt utförande placerar sig testpersonen på startlinjen.

  • På en given signal börjar testpersonen gå, springa eller cykla på Motionscykel i valfritt tempo med målsättningen att nå så långt som möjligt på 12 minuter.

  • När 12 minuter har gått ges en stoppsignal och den avverkade sträckan mäts upp.

  • Den alternativa formen av Coopers test, där deltagarna ska springa en viss sträcka på tid, är lättare att administrera i stora grupper eftersom samtliga deltagare startar och går i mål på samma ställe.

Vad är ett bra resultat på fystestet?

  • I tabellen här nedanför finner du referensvärden för hur många kilometer som motsvarar ett bra respektive mindre bra testvärde på Coopertestet (sträcka på 12 minuter).

  • Referensvärdena bygger på Coopertestets korrelation med maximal syreupptagningsförmåga.

Coopers test eller Coopertestet som det också kallas är ett enkelt test att genomföra och går ut på att testa hur långt en testperson kan cykla, gå eller springa på 12 minuter.

Varför testa?

Motionscykel CardioCare-827

Välkommen till vår utställning

Monark Motionscykel CardioCare-827 - nyaste modellen med smäckrare former. En stabil motionscykel med jämn gång som hänger med i många år.